Drupal

Minister Schippers blij met Drupal website 'De Staat van Volksgezondheid en Zorg'

Periode: November, december 2015

Woensdag 18 mei is de website De Staat van Volksgezondheid en Zorg live gegaan. Deze website is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en presenteert actuele en eenduidige cijfers over de verschillende domeinen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): volksgezondheid, zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Hiermee kan het beleid van VWS worden gevolgd en verantwoord.

Eigen contextuele links maken

Drupal biedt redacteuren contextuele links om snel onderdelen van een pagina aan te passen. Als een redacteur met de muis over een bewerkbaar onderdeel gaat wordt er rechtboven een bewerk icoon getoond. Door op het icoon te klikken opent er een menu met beheeracties die uitgevoerd kunnen worden. Het is heel gebruikersvriendelijk om contextuele links ook aan eigen gebouwd maatwerk toe te voegen.

Onderstaand een voorbeeld waarbij informatie van een specifieke node getoond wordt en wordt voorzien van contextuele links.

RIVM Atlas infectieziekten

Periode: Juli 2015

Een van de taken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het signalering, bestrijding en de preventie van infectieziekten ten behoeve van de volksgezondheid in Nederland. Op deze website www.atlasinfectieziekten.nl worden interactieve kaarten en grafieken getoond op basis van het aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten in Nederland. De kaarten bieden de mogelijkheid om het vóórkomen van infectieziekten in een bepaalde regio te vergelijken met andere regio’s of voorgaande jaren.

Digitaal Loket Verkeer

Periode: Januari 2014 t/m januari 2016

Dinsdag 30 juni is door minister Ard van der Steur in Utrecht de flitsfotoservice bij snelheidsovertredingen feestelijk geopend. Deze service is een onderdeel van het Digitaal Loket waar verkeersovertredingen kunnen worden ingezien, betaald of beroep kan worden aangetekend. De controle en afhandeling is mogelijk door de samenwerking tussen het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

DigiD in Drupal met SimpleSAMLphp

DigiD is de identity provider van de Nederlandse overheid. Websites en applicaties kunnen gebruik maken van de DigiD dienst om gebruikers in te laten loggen en hun identiteitsgegevens te ontvangen. Technisch gezien zijn er twee versies van DigiD: CGI en SAML. Voor de CGI versie is een Drupal community module beschikbaar en voor de SAML versie is er een module beschikbaar in een distributie. Dit zijn de instellingen en aanpassingen die nodig zijn om de SAML DigiD koppeling in Drupal te realiseren.

Auto-submit een Drupal formulier

Als je in Drupal een formulier bouwt met de Form Api plaats je over het algemeen een knop onderaan het formulier om het formulier te versturen. Het kan nodig zijn om een formulier automatisch te laten versturen als er iets in het formulier is aan of uitgevinkt. Dit doe je door een beetje javascript toe te voegen die gebruik maakt van een Onchange event.