RIVM Atlas infectieziekten

Periode: Juli 2015

Een van de taken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het signalering, bestrijding en de preventie van infectieziekten ten behoeve van de volksgezondheid in Nederland. Op deze website www.atlasinfectieziekten.nl worden interactieve kaarten en grafieken getoond op basis van het aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten in Nederland. De kaarten bieden de mogelijkheid om het vóórkomen van infectieziekten in een bepaalde regio te vergelijken met andere regio’s of voorgaande jaren.

De interactive kaarten en grafieken worden aangemaakt met behulp van het programma InstantAtlas. De kaarten en grafieken die door dit programma worden gegenereerd worden vervolgens toegevoegd aan de Drupal website en getoond binnen een standaard Rijkshuisstijl layout. De website is in opdracht van het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, onderdeel van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM gerealiseerd.