Projecten

Minister Schippers blij met Drupal website 'De Staat van Volksgezondheid en Zorg'

Periode: November, december 2015

Woensdag 18 mei is de website De Staat van Volksgezondheid en Zorg live gegaan. Deze website is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en presenteert actuele en eenduidige cijfers over de verschillende domeinen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS): volksgezondheid, zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. Hiermee kan het beleid van VWS worden gevolgd en verantwoord.

RIVM Atlas infectieziekten

Periode: Juli 2015

Een van de taken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het signalering, bestrijding en de preventie van infectieziekten ten behoeve van de volksgezondheid in Nederland. Op deze website www.atlasinfectieziekten.nl worden interactieve kaarten en grafieken getoond op basis van het aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten in Nederland. De kaarten bieden de mogelijkheid om het vóórkomen van infectieziekten in een bepaalde regio te vergelijken met andere regio’s of voorgaande jaren.

Digitaal Loket Verkeer

Periode: Januari 2014 t/m januari 2016

Dinsdag 30 juni is door minister Ard van der Steur in Utrecht de flitsfotoservice bij snelheidsovertredingen feestelijk geopend. Deze service is een onderdeel van het Digitaal Loket waar verkeersovertredingen kunnen worden ingezien, betaald of beroep kan worden aangetekend. De controle en afhandeling is mogelijk door de samenwerking tussen het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Broodje groen, oranje of rood?

Periode: Oktober 2013

Zijn de ingrediënten niet over de datum? Wassen de medewerkers hun handen? Houden ze ongedierte buiten? Nu kan iedereen opzoeken hoe netjes en hygiënisch lunchrooms en broodjeszaken zijn.

In de app 'Horeca Inspectiekaart' en op de site van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is te zien welke zaken zich aan de regels houden en welke niet. Een schone lunchroom krijgt de kleur groen. Na één overtreding is de kleur oranje. Zaken die herhaaldelijk in de fout gaan krijgen de kleur rood.

Implementatie Release management systeem bij ICTU

Periode: Mei t/m juni 2014

ICTU is een overheidsorganisatie die ICT projecten bij de overheid begeleid en implementeerd. ICTU heeft een database met informatie over releases, installatie instructies, known issues en documentatie over projecten. Voor ICTU heb ik in twee weken een custom PHP applicatie gemaakt waarmee deze gegeven beheerd kunnen worden. Samen met de klant heb ik bepaald welke functionaliteiten er nodig waren en deze verwerkt in een mockup van de applicatie. Vervolgens heb ik in korte tijd de benodigde functionaliteit gebouwd in PHP ondersteund door javascript / ajax functionaliteit met een door ICTU ontwikkelde grafische layout.

Bouw PHP applicatie GGD Amsterdam

Periode: februari en maart 2014

Voor een periode van twee maanden heb ik gewerkt bij de GGD Amsterdam. Daar was men begonnen aan het implementeren van een enquete applicatie. Deze applicatie was in PHP5 gebouwd en volledig object georienteerd en maakte veel gebruik van javascript voor servercommunicatie. Met deze applicatie kunnen gebruikers hun gezondheidsrisico's in kaart brengen. Afhankelijke van de uitkomst van de enquete kunnen de gebruikers bij de GGD gezondheidonderzoeken uit laten voeren.

Postnl / cendris Drupal en PHP beheer

Periode: januari 2014 - oktober 2014

Cendris heeft voor PostNL diverse websites ontwikkeld. Deze websites zijn gebouwd met Drupal en bevatten veel custom PHP. Sogeti heeft een dertigtal websites in beheer genomen. Hiervoor heb ik meegwerkt aan het intake process. Alle websites zijn op functioneel en technisch gebied onderzocht en de risico's zijn in kaart gebracht. Vervolgens is er documentatie opgesteld waarmee de websites in beheer genomen kunnen worden. Vervolgens heeft ik gewerkt aan het inschatten en uitvoeren van changes.

Sogeti Testing Services

Periode: juli t/m augustus 2012

Als eerste ICT-dienstverlener in Nederland biedt Sogeti met Sogeti Testing Services (STS) organisaties de gelegenheid testen af te nemen als volledige clouddiensten, van offerte tot en met uitvoering. De Sogeti Testing Services voorzien in on-demand testdiensten, zoals performance testen, model based services, het opstellen van een master testplan, inspecties van webrichtlijnen en security testing. Sogeti biedt dit aan tegen een vaste prijs en met een vaste doorlooptijd.